THANH TOÁN ONLINE

Thanh toán bằng phương thức chuyển khoản

Quý khách vui lòng chuyển vào tài khoản sau:

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Kiên Giang

Chủ tài khoản : Nguyễn Quang Chí

Số Tài Khoản : 0091000583567

Thanh toán bằng thẻ ATM

Quý khách vui lòng chuyển vào tài khoản sau:

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Kiên Giang (Vietcombank)

Chủ tài khoản : Nguyễn Quang Chí

Số Tài Khoản : 0091000588343

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Minh Hiếu

Số Tài Khoản: 0091000649026

Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Kiên Giang (Vietinbank)

Chủ tài khoản : Nguyễn Thị Thu Thảo

Số Tài Khoản : 109871995915

Thanh toán bằng Mobile banking

Quý khách vui lòng chuyển vào tài khoản sau:

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Kiên Giang (Vietcombank)

Chủ tài khoản : Nguyễn Quang Chí

Số Tài Khoản : 0091000588343

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Minh Hiếu

Số Tài Khoản: 0091000649026

Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Kiên Giang (Vietinbank)

Chủ tài khoản : Nguyễn Thị Thu Thảo

Số Tài Khoản : 109871995915


Thanh toán bằng mã QR

Quý khách vui lòng chuyển vào tài khoản sau:

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Kiên Giang (Vietcombank)

Chủ tài khoản : Nguyễn Quang Chí

Số Tài Khoản : 0091000588343

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Minh Hiếu

Số Tài Khoản: 0091000649026

Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Kiên Giang (Vietinbank)

Chủ tài khoản : Nguyễn Văn A

Số Tài Khoản : 109871995915

Chủ tài khoản : Nguyễn Thị Thu Thảo

Số Tài Khoản : 109871995915

THANH TOÁN TRỰC TIẾP

Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt

* Thanh toán tiền mặt

  • Khách hàng giao dịch trực tiếp tại công ty hoặc chi nhánh hay đại lý gần nhất việc thanh toán bằng tiền mặt chỉ được thực hiện vào thời điểm mua hàng.
  • Khách hàng đặt hàng, địa điểm giao hàng tại các tỉnh và các địa điểm đại lý khác cũng có thể đến bất kỳ đại lý hay chi nhánh nào trực thuộc hệ thống vịt quay số 1 để thanh toán.