Who we are

ABOUT US

5 STAR VIETNAM INC
Nỗ lực xây dựng và trưởng thành, xứng đáng là thương hiệu tin cậy của mọi nhà.

5 STAR VIETNAM INC

Là đơn vị chuyên cung cấp những dòng sản phẩm Kubota chính hãng, linh kiện và phụ tùng thay thế phong phú, đa dạng với giá tốt.

SỨ MỆNH

Nỗ lực phát triển và không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những doanh nghiệp kinh doanh máy móc nông nghiệp hàng đầu.

PHƯƠNG CHÂM

“Chất lượng và chữ tín” là hai yếu tố cơ bản nhưng luôn được coi trọng hàng đầu trong mục tiêu phát triển của 5 Star Vietnam Inc.

MỤC TIÊU

Là đơn vị chuyên cung cấp những dòng sản phẩm Kubota chính hãng, linh kiện và phụ tùng thay thế phong phú, đa dạng với giá tốt.

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Xem Sản phẩm

Contact to Us to Consult

HOTLINE: 352 – 376 – 4506
ADDRESS: 4502 NW 13th Street Gainesville, FL 32609
EMAIL: Fivestar@gmail.com

See more