LIÊN HỆ :

 

CÔNG TY TNHH MTV SX-TM&DV HOÀNG GIANG

 

Địa chỉ : 231 ấp Phước Ninh, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

 

Điện Thoại : 02973 623399 - Fax : 02973 623366

DĐ : 0915 664411 - 0915 757334

 

Email:  kubotakiengiang@yahoo.com.vn

 

Website: kubotahoanggiang.com.vn

Sản phẩm nổi bật